-
 

VI ser dina unika behov.

Och har tjänsterna du behöver

 
hochlantsch-225575.jpg

Digital affärsutveckling


- Vi hittar kristiska flöden för att nå dina affärsmål -

Hur kan digitala verktyg och digital kommunikation utveckla din verksamhet? Den digitala utmaningen är varken något för IT-avdelningen eller marknadsavdelningen isolerat att hantera, det är i grund och botten en lednings- och organisationsfråga. Ofta börjar en digital transformation i ett isolerat projekt där man snart inser att det kommer att påverka hela verksamheten. Därför är det bra att göra en konsekvensanalys och tydliggöra hur de interna arbetssätten kommer att påverkas. Här kan vi hjälpa er att identifiera på vilket sätt er organisation kan utvecklas digitalt för att fungera mer effektivt med hjälp av digital struktur eller verktyg samt hur ni kan förbättra kommunikation internt och externt. Utifrån övergripande affärsmål, strategier, önskad effekt och riktning pinpointar vi de absolut mest kritiska flödena för att nå dit.

Vi kan också bistå med stöd i besluts- och förankringsprocesser, ta på oss styrelseuppdrag eller vara föredragande för en styrelse eller ledningsgrupp.

Relaterade projekt : LiU, Vätternrundan/Cykla, MERi, IST

jens-johnsson-415903.jpg

Analys


Analys

Never stop learning

Ställ mer frågor

- Vi ser till att du ställer de rätta frågorna -

Under analysarbetet görs ofta en hel del jobb som ligger utanför det som du som kund från början tror dig behöva. Du kanske har anat det, men har inte vetat i vilket format eller inom vilket projekt det ska lösas. Även om det uttalade explicita uppdraget eller förfrågan från dig handlar om en specifik sak, som ”bygga en ny webb för affärsområde x” så för det med sig ett antal frågor och frågeställningar som behöver besvaras för att utföra det uppdraget på bästa sätt. Detta leder i sin tur till ökad förståelse för den egna verksamheten.

Analys är det första vi gör när vi får en utmaning och möjlighet i knäet - det kan vara en ny webb såväl som en uppdatering av en funktion. Det handlar om att skaffa sig information och kött på benen för att därifrån kunna göra de bästa vägvalen framåt. Vi tittar på övergripande syften och mål, hur det påverkar just den här delen av helheten samt hur lösningen kan bidra till att nå upp till dessa. Vi tittar på målgrupper, användarbeteenden, konkurrenter, inspiration, praxis och hur andra branscher hanterar utmaningar. Vi tittar på vad som är viktigt för att lösningen ska kunna flyga och vilka rädslor och risker som finns för att det ska misslyckas.

Projekt: Bixia, Combitech, LiU, Peak innovation

Digital Strategi & Kommunikation


 

För att få en bra struktur och ett effektivt arbetssätt kring dina digitala kanaler arbetar vi tillsammans fram olika typer av strategier. Utifrån det vi lär oss om din verksamhet, kan vi slå fast en kommunikationsstrategi där vi redan i tidig fas kommer överens om en inriktning, även om de exakta detaljerna och utformningen dröjer.

Detta underlättar för dig vid den interna införsäljningen – som vi vet kan vara utmanande. Vi jobbar iterativt och låter dig steg för steg förstå, sälja in och påverka arbetet, samtidigt som vi tidigt kan både visa dig ungefär omfattning och inriktning på projektet – som du kan ta med dig till din organisation. På så sätt kan du få med dig nyckelpersoner i arbetet utan att ha alla svar innan projektet är igång.  

I olika delar av arbetet kommer strategier att behöva utarbetas. När den övergripande strategin för lösningen är klar behöver du ha mer konkreta strategier för hur du kontinuerligt arbetar med innehåll.

Relaterade projekt: Amtele, Vätternrundan, AAK

 
brown-bear-423202_1920.jpg

Kanalstrategi

På vilket sätt skall vi kommunicera i de kanalerna framöver. Hur ser spindelnätet av kommunikationen ut, hur kan vi få en digital närvaro där de olika kanalernas styrkor stärker en helhet?


benjamin-davies-272024.jpg

Onboarding-strategi

omvandla en första like till en lojal kund behövs en tydlig strategi för hur man vägleder, utbildar, påminner och uppmuntrar kunden.


patrick-perkins-350622.jpg

Designsprint

För att arbeta snabbt och effektivt utgår vi ifrån en metod med fem-stegs workshop som hjälper dig att komma från idé till färdig och testad prototyp på relativt kort tid.


elk-498471.jpg

Viral loop

Vad får dina kunder/din målgrupp att bli ambassadörer och sprida ditt budskap eller dina produkter?


inbound marketing

Inbound marketing

När man talar om kundbearbetning pratar man oftast om nya kunder och stirrar sig ofta blind på det. Nya kunder är såklart bra, men de lägst hängande frukterna är de som redan har kännedom om dig och ditt varumärke.


produktion & Projektledning


- Att skapa tydlighet även i det mest komplexa -

Vi är erfarna och jobbar enligt vedertagna väl beprövade fungerande metoder och processer.

Det finns mätbarhet i vårt sätt att jobba, vi kan snabbt avgöra hur mycket tid som är rimligt att lägga på dessa delar i en viss typ av projekt. Eftersom vi jobbar med många olika slags projekt och också följer upp och har spårbarhet blir vi bra på att bedöma komplexitet och se hur rätt vi träffar i våra estimat. Vi kan alltså ge våra kunder en trovärdig offert och tidsuppskattning. Självklart finns det också många sätt att lösa flera problem och i vår initiala dialog sätter vi tillsammans ambitionsnivån utifrån era förutsättningar.

Vi är alltid ärliga och transparenta. Blir det tid över ser vi till att kunden vet det och kan vara med och bestämma hur den tiden ska användas på bästa sätt. Vi har stor vana att arbeta i såväl agila som fasta projekt och rekommenderar alltid det vi tycker blir bäst för dig. Vi har alltid våra kritiska glasögon på oss och ser till att leverera de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi kan leverera enskilda projektledare till era interna projekt eller projektledning som sträcker sig utanför ett digitalt uppdrag som vi har. Vi har stor vana att leda komplexa grupper och vet hur man bäst förankrar förändringsarbete kring digital transformation i organisationer. Med oss får ni:

  • Effektivare ekonomi i projekten

  • Dokumenterade processer = förutsägbarhet i output och resultat

  • Fastslagna processer tillåter kontrollerade avsteg från rutinerna = mindre risk när man är flexibel

  • Kundens organisation kan få ökad intern förståelse för vad olika saker kostar/tar tid = rikta ekonomi och budget till rätt saker

PROJEKT: Peak innovation, Linköpings universitet, MERi

projektledning

Creative order

Tydlighet och öppen dialog

Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.
— William Blake

Prototyping & testning


Let your users validate your assumptions. Otherwise they tend to end up as truth.
— Maria

- Gissa INTE!

Genom att arbeta med prototyper bekräftar vi snabbt om vi är på rätt väg. Innan värdefull tid läggs på att bygga en slutlig produkt. Ju mer arbete du lägger ner på en idé desto mer ovillig blir du att ändra den även om det visar sig att idéen inte var så bra som du trodde. Därför jobbar vi med prototyping. 

Så snart som möjligt går vi från prat och text till visuella idéer. Till en början handlar det om handritade skisser, men det tas oftast hela vägen till en realistiskt prototyp som användaren inte ens kan skilja från en färdig produkt. 

Vi sätter så fort som möjligt prototypen i händerna på riktiga användare och sen är det bara att luta sig tillbaka och njuta av all insikt som sköljer över dig. Vad funkar bra, vad funkar dåligt, vad är begripligt, vad är användbart? Behövs produkten? Tillför den något i användarens liv? Allt detta är frågor som man får svar på när du observerar riktiga användare interagera med din produkt eller tjänst. 

Så kom igen, testa själv! Vi lovar att du kommer bli överraskad, upprymd, kanske lite besviken men väldigt mycket klokare!

Projekt: Sveaskog, Cykla.se

Design


- Design är att lösa problem

Design förknippas oftast med det visuella, men design ur ett större perspektiv är inte bara hur något ser ut. Det innefattar allt från vilket behov det tillfredsställer till hur det ser ut, fungerar och vilka känslor det framkallar. Vi använder oss av design som en del av problemlösningen i projekten och går så snart som möjligt över från snack och text till visuella lösningar, handritade skisser eller ända upp till verklighetstrogna prototyper.

Vi sätter stor vikt vid att designen ska vara användbar och intuitiv men även vacker att se på. Vi har mångårig erfarenhet av att skapa gränssnitt som bländar med både sin användbarhet och sin form.

josefa-ndiaz-312261-small.jpg

UX-design

Användarens behov och problem är alltid utgångspunkten i en framgångsrik användarupplevelse. Vi gräver djupt i all information vi kan få kring denna viktiga del av utmaningen för att sedan använda denna information i skapandet av lösningen. Vi har erfarenhet av att göra användarundersökningar och intervjuer för att kunna formge en produkt som verkligen tillfredsställer användaren.

Vi tar influenser från metoder som Design thinking, Design sprints, Hook model, viral loops mm. för att skapa en upplevelse som användaren gärna återvänder till och sprider till sina vänner.

På Noc gifter vi samman de analytiska delarna av UX med de skapande delarna och resultatet blir en genomtänkt, effektiv och attraktiv visuell lösning.


Interaktions-design

Användbarhet är av yttersta vikt för att ett gränssnitt ska uppnå sitt syfte. Det ska vara intuitivt och enkelt att förstå. Det ska vara snabbt och inte vara ivägen utan guida användaren fram till genomförd action.
Vi utgår från användarens väg genom gränssnittet och ser till att den blir så snabb och enkel som möjligt genom väl beprövade användbarhetsprinciper. Interaktionsdesign är ett av våra riktiga spetsområden och utöver all den mängd gränssnitt vi har designat har vi även utbildat inom området.


Grafisk design

Design har blivit en mycket viktig säljpunkt och en riktigt bra användarupplevelse förutsätter inte bara att produkten fungerar enkelt och intuitivt utan även att den är snygg att se på. Det är dessutom så att snygga produkter upplevs fungera bättre beroende på de positiva känslor som de framkallar. Känslor som går i linje med ditt varumärke och förstärker ditt budskap. Vi lägger alltid ner vår själ i att se till att den visuella upplevelsen blir en fröjd för dina användares ögon!

Utöver att designa läckra gränssnitt formger vi logotyper, designelement och hela grafiska profiler i en stor del av våra projekt. Är du redan nöjd med din logotyp och grafiska profil så är det också lugnt, vi är mycket vana vid att ta fram en grafisk stil som lirar med en befintlig  profil.


Illustration

Illustrationer kan ge ditt budskap en stil och karaktär som står ut i mängden. De kan berätta en story och framkalla känslor på ett sätt som få andra bilder kan. De kan också anpassas så att färger och stil matchar varumärket. Vi har gjort allt från hela serier och illustrationer för content till ikoner och designelement.


Animation

Nästa steg efter illustrationer blir såklart att se dem komma till liv i en animerad film. Korta 1-2 minuters animationer är mycket användbara för t.ex. produkt-demos, instruktionsfilmer eller om man vill berätta en skön story. Vi producerar animerade filmer och kan utöver själva animerandet hantera hela processen med manus, ljud etc.
 

 

Less isn't more, but it's probably better.

-Martin

 
joshua-earle-183442.jpg

Webbutveckling


 

- Rätt teknik för ditt projekt, från de största verktygen till skräddarsytt - 

Drupal, Wordpress, ReactJS, SASS, NodeJS, Magento, Ruby on Rails; har du hört det har vi förmodligen jobbat med det! Våra lösningar är allt som oftast baserade på öppen källkod. Vi jobbar för att ligga i framkant vad det gäller nya tekniker och arbetsmetoder för att kunna vara så effektiva som möjlig. Det gör också att vi måste vara noggranna och strategiska när vi väljer ut våra medarbetare så vi kan bredda oss. Vårt fokus ligger på att välja rätt teknik för ett projekt snarare än att vi ska styra projektet mot en teknik. 

Vi lägger mycket tid på att lära oss nya tekniker och återinvesterar i kompetensutveckling för att våra medarbetare skall vara sylvassa. Teamet har en bred kompetens inom en rad olika verktyg och tekniker vilket gör att vi på ett bra och genomtänkt sätt kan välja det som passar varje projekt bäst. 

Olika typer av lösningar

Ofta baserar vi projekt på ett CMS (Content management system) som Wordpress eller Drupal. Med dessa får man en väldigt bra grund att stå på och lämpar sig bra för webblösningar som har mycket innehåll, ex större företagswebbar, intranät mm. CMS'et anpassas och utökas med den funktionalitet som krävs för att er webbplats ska bli så bra som möjligt.

Vill du ha en e-handelslösning har vi expertis inom flera alternativ både för den stora butiken med höga krav på lagerhantering och helheten eller den lilla butiken som snabbt och enkelt vill kunna sälja. Det som utmärker en webbshop är ofta att den behöver kommunicera med andra system, för att till exempel hantera betalningar eller kanske lagerstatus. Då kan det vara bekvämt att använda någon av alla befintliga e-handelslösningar som finns, och där har vi erfarenhet av Magento, WooCommerce och Spree. Alla dessa system går att anpassa utifrån krav eller roliga idéer som projektet rymmer.


Något av det bästa vi vet är att få klura på anpassningar, eller roliga funktioner och få ert system att bli precis som så bra det kan bli. Det kan handla om att skapa websockets med NodeJS för att kunna kommunicera utan fördröjning, matematiska formler som hanterar data och presenterar i grafer, generera PDF'er som ser ut på något visst sätt, eller varför inte göra ett parallax för att webbplatsen ska få ett levande utséende.


När det är mycket funktionalitet eller ett system som inte är speciellt informations-drivet så är det bästa alternativet att skapa allt från grunden istället för att utgå från något av de stora CMS'en eller e-handelslösningarna. Då använder vi oss gärna av Ruby on Rails, NodeJS, eller något av ramverken i PHP. Fördelen med att göra något från grunden är att man får full kontroll på alla delar och att dessa blir specifikt anpassade för att göra just precis det man vill att de ska göra.

Projekt: Mapiteasy, Comhem, NTA, Fundcurve, MERI
 

Lansering och hosting


Vi hjälper er såklart med lansering. Där använder vi gärna versionshanteringsverktyget GIT för att snabbt och säkert lansera senaste versionen av det vi utvecklat. Det ställer lite krav på hosting, då de enklare webhotellen inte har möjlighet att använda GIT. Vi hostar inget själva men hjälper er såklart att hitta ett lämpligt hem för ert system. Det kan till exempel vara en VPS, som vi hjälper er att sätta upp, vilket är bra då man har full kontroll över vilken mjukvara som körs. Och det kanske bästa av allt, det är ofta billigare löpande kostnad än ett vanligt webhotell.
 

 
Dont be a code ninja and leave a mess. Be a code janitor and clean up.
— Anders

Support & löpande stöd


 

Jahopp, då var projektet klar. Vad gör vi nu? För att fortsätta att hålla din nylanserade site eller webbaserade system aktuellt behöver du hela tiden arbeta aktivt med uppdateringar, både innehållsmässigt och tekniskt. Vi kan stötta dig på olika sätt för att se till att du kan fokusera på det väsentliga och det som du gör absolut bäst - att kommunicera med dina användare eller kunder. För den innehållsmässiga uppdateringen bistår vi med former för ditt arbete eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt att hitta motivation eller strategier för att kontinuerligt leverera högkvalitativt innehåll. De tekniska uppdateringarna och vidareutveckling sätter vi samma en plan för tillsammans med dig, så att du kan känna trygghet i att du har en uppdaterad site som är skyddad från eventuella attacker eller andra säkerhetsbrister. Vi har stor erfarenhet och välbeprövade metoder för att se till att våra kunders system är skyddade. 

Redaktionsråd/redaktionsstrategi


Ett konkret arbetssätt för att leda arbetet med att kontinuerligt utveckla och underhålla den digitala kommunikationen. Eller för en kortare period kan det här vara något vi går in och hjälper till med i början vid lansering av ny sajt för att skapa struktur och mallar för vidare arbete med innehåll till sajten. Ett redaktionsråd kan när man arbetar med det under längre tid finnas för att skapa struktur, inspiration och uppföljning till det innehåll som man producerar. Också bra hjälp för organisationer att sätta ihop och ta fram ett fungerande redaktionsråd med tydliga roller och fördelningar kring arbetet internt. Vi kan ta fram skräddarsydda mallar, protokoll och planering för redaktionsråd som man kan jobba utifrån. En bonuseffekt av ett bra redaktionsråd är att få en intern kunskapsspridning kring den digitala närvaron, man kan låna in kunskap som finns internt för att skapa ett visst typ av innehåll. Ingen kan de egna tjänsterna/produkterna så bra som de som jobbar med dem varje dag! Ibland kan man behöva lite inspiration och struktur för att locka fram den informationen.

Projekt: Amtele, IST

Rapportering

Det kan alltid vara bra att få någon annans ögon på sitt eget löpande arbete, dels för utvärdering men också för ny inspiration och motivation. Vi ser över din site och ditt innehålls skapande och föreslår ny utveckling av funktioner som passar dina användare eller sätt att tänka kring innehålls skapande. Detta levereras kontinuerligt månatligen eller kvartalsvis i form av en rapport till er med handgripliga tips kring vad som skulle kunna förbättras eller vara nästa steg för er.

Projekt: Combitech, Sectra, IST, MERi mfl

Supportavtal

För att du ska kunna känna dig trygg i att du har en uppdaterad site och inte behöva tänka på vilken version av ditt CMS (content management system) du för tillfället sitter på så erbjuder vi supportavtal där vi vid efter ett överenskommet tidsintervall genomför backup, uppdatering av cms och plugins samt ser över siten efter konstiga filer och tecken på hackning. Det kan vara en gång per vecka, månad eller kvartal beroende på ditt specifika behov. Vi genomför då arbetet och skickar dig en rapport när det är genomfört och du slipper tänka mer kring detta. Detta är en tjänst som är väldigt uppskattad av många av våra kunder. 

Atrium Ljungberg, Inlandsbanan, Amtele mfl

TIME BANK

Har du stort behov av löpande utveckling har vi möjlighet att avsätta ett specifikt antal timmar till dig varje eller varannan vecka, månatligen eller kvartalsvis. Du skickar då dina utvecklingspunkter till oss när du kommer på dem och vi lägger dem i en lista som du själv prioriterar innan nästa utvecklingstillfälle. På det sättet kan vi alltid garantera snabb återkoppling och tid för vidareutveckling när du behöver det och du får hjälp i att hålla din sida uppdaterad, aktiv och ny. Det blir en effektiv metod för dig att hålla löpande fokus på ditt system eller din site.

Projekt: Atrium Ljungberg, WestandeR