-
 

Vi på Noc jobbar med stora och små kunder inom både privat och offentlig sektor. Vi jobbar i alla delar av Sverige. Vi tar helhetsansvar eller gör avgränsade delar av projekt.

Det vi gör, gör vi med hjärtat.

 

Våra kunder


 

OLIKA BEHOV, Unika lösningar

Alla kunder har tankar och idéer, men alla vet inte hur de ska ta dem vidare til något konkret. Vi sätter oss snabbt in i våra kunders verksamhet och föreslår alltid den bästa vägen framåt, även om det kanske  inte alltid är vad kunden initialt tänkt sig.
Våra kunder:

  • har ofta höga ambitioner
  • ser vikten av ett riktigt bra resultat
  • vet att en digital transformation påverkar hela verksamheten i grunden
  • har ett driv för digital utveckling
  • behöver expertis
 
 

Så här förverkligar vi din digitala lösning!


 

Det finns ingen typisk Noc-kund och inga standardprojekt. Allt vi gör anpassas till kunden, syftet och situationen. Men det finns en del som är typiskt Noc: att vi alltid jobbar med projekt vi tycker är roliga och kunder vi tror på, vår drivkraft är att utveckla och utvecklas och att skapa nytta tillsammans våra kunder.

Så vi är ärliga och försöker vara så transparenta som möjligt; Vi vill att alla ska vinna på att jobba med oss! Kunden, vi och inte minst användaren.

Även om vi alltid anpassar arbetet har vi processer och metoder som vi jobbar efter, som vi vet fungerar och som vi är trygga i. Vi bär med oss ett decennium av erfarenheter och  försöker aldrig uppfinna hjulet flera gånger.

 
 
 

Utmaning

Det finns olika typer av utmaningar. Du kan ibland ha full koll på ditt behov, men besitter inte själv kompetensen att utföra det, eller så har du en utmaning som saknar konkret lösning och du vet inte hur du ska ta dig vidare. I bägge fallen behövs en trygg aktör som kämpar och vänder och vrider på dig som kund, sig själv, målgruppen och omvärlden för att hitta den bästa lösningen. Vi sitter inte på kammaren och gör antaganden, utan kommer snabbt ut och ifrågasätter problemformuleringar, idéer och lösningar och testar mot den faktiska målgruppen - kunderna eller användarna. Förmodligen behöver du även hjälp att förankra tankar och idéer kring digitala lösningar i din organisation. Vi är med dig hela vägen och ser till att din utmaning blir framgångsrik både internt och externt.

Tjänster: Digital affärsutveckling, Digital strategi och kommunikation, Analys, Design sprint

 
 
 

Lösning

När vi analyserat och vänt och vridit på förutsättningarna, satt upp mål och konkretiserat vad som gör projektet till en framgång påbörjar vi en lösning. Det innefattar idégenerering, lösningskisser och prototyper. Vi skapar något visuellt och konkret av idéerna. För att verifiera eller slå hål på hypoteser och antaganden som vi gjort under idéarbetet gör vi enkla användarstudier. På det sättet kan du som kund bli trygg att vi väljer rätt spår innan utvecklingen påbörjas.

Tjänster: Projektledning, Digital strategi och kommunikation, Prototyping och testning, Design sprint, Viral loop.

Efter att idéerna verifierats skapar vi den faktiska lösningen genom att ge den form och funktion.

Form innefattar grafisk design och interaktionsdesign av lösningen vi ska producera, men även designelement och innehåll som t ex illustrationer eller animerade filmer. Vi arbetar transparent under hela arbetsgången och du kan följa lösningen ta form genom en klickbar prototyp. Kommunikation är a och o för oss och därför har vi många och täta avstämningar tillsammans med dig. Vi gör gärna löpande designtester tillsammans med er, era kunder eller användare under arbetets gång för att ytterligare kunna finslipa det slutliga resultatet innan det går vidare till teknisk produktion.

Tjänster: UX-design, Interaktionsdesign, Grafisk design, Illustration, Animation

Teknik inleds med planering, kartläggning och dokumentation av projektet och de kringliggande system vi är beroende av. Därefter tar produktion av funktionalitet vid utifrån den lösning som tagits fram och formgivits. Även detta arbete kan du följa kontinuerligt på vår utvecklingsserver bakom inloggning. Test och optimering är självklara delar som vi arbetar med under hela projektet fram tills att du tycker att produkten är tillräckligt bra för lansering.

Tjänster: Webbutveckling, UX-design

Att skapa lyftkraft för din produkt är avgörande för att du ska lyckas. Inte ens den bästa av lösningar säljer sig självt. Vi hjälper dig på olika sätt för att lösningen ska ta fart och nå sina mål. Onboarding, tekniska lösningar som SEO-tools eller publiceringstjänster, strategier osv. Hur kan vi se till att du får ut mest möjligt av din digitala närvaro? Vilka andra kanaler förutom den egna sajten kan hjälpa dig att nå dina digitala mål? Här plockar vi tillsammans ihop en strategi från vår verktygslåda med de delar som bäst gynnar din specifika verksamhet. Det kan vara att en lanseringsstrategi, att fokusera på produktion av nytt innehåll, SEO, digital annonsering, videoproduktion, e-poststrategi, att initiera ett redaktionsråd och så vidare. Vi är med dig i handen hela vägen.

Tjänster: Digital strategi och kommunikation, Onboarding, Inbound marketing, Redaktionsråd/redaktionsstrategi.

Förbättringar. Omvärlden utvecklas och det gör du också - därför blir aldrig ett digitalt projekt färdigt. Ett digitalt projekt är bara ett första steg i ett långt samarbete. Tillsammans med dig vill vi vidareutveckla, fila och optimera din digitala produkt. Vi arbetar ofta fram avtal tillsammans med våra kunder där vi säkerställer regelbundna uppdateringar av de verktyg vi använder oss av för att du ska slippa tänka på det, men även timbanker för löpande utveckling av nya idéer och lösningar för ditt projekt. Vid större förändringar knoppar vi av till nya digitala projekt och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig och följa dig på resan en lång tid framöver.

Tjänster: Projektledning, Rapportering, Supportavtal,