Vätternrundan

Vätternrundan kom vi först i kontakt med gällande den nya siten cykla.se. Efter ett väl genomfört projekt fick vi även äran att se över befintliga vatternrundan.se som då hade några år på nacken. 
Vi levererade en rapport med förslag på förbättringar utifrån den befintliga siten. Framförallt tittade vi på användarupplevelsen och hur vi kunde förkorta vägen för en användare till information och till anmälan. 

Utifrån rapporten genomförde vi sedan en makeover på den befintliga siten, gjorde publiceringsverktyget enklare att arbeta med för administratörerna och förbättrade användarupplevelsen. 

Efter genomförda förbättringar började vi titta på framtiden och på vilket sätt användarupplevelsen kunde kompletteras och vilket som var användarnas största behov. Detta genomfördes under en femdagars Designsprint där vi genom metoden stegade oss igenom framgångsfaktorer, utmaningar, idégenererade och beslutade oss till slut för en kundresa som vi prototypade och testade på utvalda testpersoner inom målgruppen. Resultatet blev en validerad idé utifrån användarnas egna åsikter och behov.
 

 
Mattias