NREP

Fastighetsbolaget NREP (Nordic Real Estate Partners) var i behov av ny webb för deras köpcentrum runt om i Norden. I analys/konceptfasen konstaterade vi att denna typ av webb har många besökare som oftast använder mobiltelefon och därför valde vi inriktning på designen just för att uppfylla det behovet; fokus på mobilanvändare och enkelt att hitta rätt information.

En annan central del var att skapa en design som går att återanvända till många olika Köpcentrum, såväl stora som små. NREP ville kunna återanvända och plocka delar av design samtidigt som det fanns möjlighet att ändra utseendet så att varje köpcentrum får sin egen stil och känsla. Vi startade utvecklingen genom att fokusera på ett större Köpcentrum i Finland vid namn Dixi. 

Utöver den vanliga funktionaliteten och informationen kring butiker, öppettider, hitta hit, kampanjer osv. skapades också ett intranät med olika roller för Centrumledare och Butiksägare där de både har möjlighet att kommunicera internt via infosidor och sms/mail, men också att ändra just sin respektive information på webben. Med detta som grund; olika roller, intranät samt flera språk, valde vi Drupal 8 som CMS för projektet. För sms-funktionaliteten använde vi 46Elks.

Detta har varit ett mycket spännande projekt där vi verkligen har använt oss av mycket av den funktionalitet som Drupal 8 har att erbjuda. Vi är mycket glada att ha NREP som kund och ser fram emot nästa fas då ytterligare köpcentrum i Finland och så småningom Danmark ska få nya, fina webbplatser.

 
Mattias