Cykla.se

Vad många kanske inte känner till är att den ideella föreningen Vätternrundan, känd för sina många och långa cykellopp, även har i sitt uppdrag att informera om cykling och att utveckla cyklandet i Sverige. Under våren 2016 arbetade vi fram ett nytt koncept och lanserade en ny site för detta ändamål - cykla.se. Här samlas information, artiklar, blogginlägg, videor och mycket mer gällande all form av cykling.

Syftet med projektet är att samla cykelrelaterat innehåll för nybörjare, motionärer och entusiaster för att inspirera och motivera till ett ökat cyklande. 

Vår roll i projektet har varit omfattande. Tillsammans med Vätternrundan tog vi fram idé och koncept samt gjorde en tidig prototyp som vi testade mot skarpa användare för att se om våra antaganden var korrekta. Därefter gjorde vi design och utveckling och var behjälpliga i det inledande arbetet med innehåll. 

Siten är byggd i Wordpress som har bra stöd för publicering av artiklar och blogginlägg. Wordpress är från början ett bloggverktyg som utvecklats till ett flexibelt CMS (content management system) och som idag är ett av världens mest använda publiceringssystem för hemsidor. 

Det har varit ett väldigt spännande projekt för oss där vi fått möjlighet att både göra det vi är vana vid och även utforska nya horisonter och lära oss mycket på kuppen! Eftersom vi alla är frilufts- och sportintresserade individer är det även en sida som vi kontinuerligt går in på och använder oss av personligen. 
 

 
Mattias