Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är en kund som funnits med oss i många år. Tillsammans har vi utvecklat siter för många köpcentrum runt om i Sverige från Malmö i söder till Östersund i norr. De tre senaste tillskotten till dessa är Gränbystaden, Rådhuset Uppsala och Farsta centrum. 

Syftet med projekten är att synliggöra de olika butikerna och kringservice som finns tillgängliga i och i samband med de olika köpcentrumen, men även att fungera som en kanal för inspiration för kunder och butiksägare. 

Först ut var Rådhuset som är ett highend köpcentrum i centrala Uppsala med ett fåtal butiker. Klientelet är medvetet och butikerna arbetar mycket med exklusiva märken och återkommande kunder. Vi valde att göra en annorlunda och tilltalande design för att framhäva själen i den personliga mötesplatsen Rådhuset. 

Gränbystaden är ett kommunikativt omtag i det nyligen tillbyggda stora köpområdet som tidigare hette Gränby centrum. Inspiration och happenings är tongivande inslag i den färgsprakande siten. 

Sist ut är Farsta centrum som inspirerats av stora engelska handelskvarter i sin innovativa design och framställning av innehåll. 

Vår roll i projekten har varit omfattande. Vi har tillsammans med de olika handelsplatserna arbetat fram koncept, design, webbprofil, bildmanér och stått för projektledning och utveckling. 
Lösningarna bygger på en grundinstallation i Drupal som anpassas utifrån respektive köpcentrums önskemål. På det sättet kan vi göra effektiva projekt, specialanpassade efter olika behov. 
 

 
Mattias