NTA Digital

Sedan våren 2014 har vi arbetat med att utveckla en stor webbapplikation åt NTA som ska användas i skolor för att lära elever mer om naturvetenskapliga ämnen. NTA arbetar med skolutveckling primärt inom de naturvetenskapliga ämnena. 

Syftet med projektet är att utveckla verksamheten med digitala verktyg. Projektet görs i samarbete med flera inblandade parter från universitetsvärlden, Kungliga Vetenskaps Akademin och andra tekniska leverantörer. 

Vår roll i projektet har varit omfattande. Vi har haft huvudansvaret för att översätta alla behov och idéer till ett konkret och genomförbart koncept. 

Vi har sedan designat och byggt portalen som håller ihop hela verktyget. I portalen finns olika Teman som lärare och elever använder sig av för att lära sig om tex Rymden och Kroppen. Portalen innehåller funktioner för att hantera elever och uppgifterna de går igenom i temana. Vi har även bistått med illustrationer som fört storyn vidare i temana. 

Hela portalen är byggd i Ruby on Rails vilket har gett oss möjlighet att utveckla snabbt och flexibelt. RoR är ett ramverk specifikt framtaget för snabb utveckling av webbapplikationer och vi väljer ofta att använda oss av det pga dess enkla uppstart och hållbarhet i produktionen av komplexa applikationer. 

Projektet har framgångsrikt använt sig av en agil utvecklingsmetod där funktioner kontunuerligt har prioriterats av projektgruppen utifrån behov, användarfeedback och tid/budget.

Det har varit ett väldigt spännande projekt för oss där vi fått möjlighet att både göra det vi är vana vid och även utforska nya horisonter och lära oss mycket på kuppen!

Screen Shot 2017-11-01 at 13.33.43.png
Screen Shot 2017-11-01 at 13.33.53.png
Mattias