OnBoarding

För att omvandla en första like till en lojal kund behövs en tydlig strategi för hur man vägleder, utbildar, påminner och uppmuntrar kunden. Exempel på delar inom detta är content calenders och e-poststrategier. Genom en väl utstakad plan för hur du automatiskt kommunicerar med dina kunder kan du omvandla det manuella säljet till automatisk bearbetning utifrån kundens sätt att interagera med dig. 

benjamin-davies-272024.jpg