brown-bear-423202_1920.jpg

Kanalstrategi

Inledningsvis gör vi en kanalinventering, vilka kanaler finns idag och varför. På vilket sätt skall vi kommunicera i de kanalerna framöver. Hur ser spindelnätet av kommunikationen ut, hur kan vi få en digital närvaro där de olika kanalernas styrkor stärker en helhet? Här arbetar vi också fram en struktur för vad man kan och vill mäta från det digitala arbetet. Vi behöver mätbara tydliga mål att arbeta med och som vi hela tiden arbetar med att utveckla och förbättra. Det skulle exempelvis kunna vara ”fler som läser bloggen”, ”fler som laddar ner ett informationsblad”, ”fler som tar kontakt via kontaktformulär” och så vidare.

Hur får vi hela verksamheten att förstå det digitala budskapet och arbeta efter det? Planera för hur de resurser och tillgångar som finns kan användas på bäst sätt och strukturera arbetet kring den digitala kommunikationen. Bestäm vidare vilka andra insatser som kommer att passa bäst för verksamheten, är det att öka trafiken till sajten? - hur gör vi då det? Är det att öka konverteringsgraden på den trafik som finns idag? Kan vi analysera våra befintliga besökare för att få svar på våra frågor? Vilka övriga insatser passar vår verksamhet? Det kan vara tunt och ibland rent av omöjligt att på ett bra sätt hålla liv i för många kanaler. Med den här tjänste hjälper vi dig att ta reda på vilka kanaler som fungerar bäst för just din specifika verksamhet. Kanske räcker det med ett bra nyhetsbrev och en egen blogg. Eller så skulle marknadsföring på Facebook och AdWords vara det som gynnar verksamheten allra mest, det här diskuterar och analyserar vi tills att vi kommer fram till en plan att arbeta efter.