inbound marketing

Inbound Marketing

När man talar om kundbearbetning pratar man oftast om nya kunder och stirrar sig ofta blind på det. Nya kunder är såklart bra, men de lägst hängande frukterna är de som redan har kännedom om dig och ditt varumärke. Med inbound marketing menas den trafik, de kunder, prenumeranter, medarbetare, konverteringar, word-of-mouth, följare eller existerande sökvolymer som du som kund redan har.

Hur kan du skapa mervärde för dessa så att de går från att känna till dig till att bli en återkommande kund? Och i förlängningen ambassadör? 

När du arbetar med inbound marketing tar du tillvara på varje signal du får från kunden och erbjuder en väg framåt. Detta görs genom konverteringsstrategi/CTA (call to action). Till exempel kan det vara följ, stötta, dela, ge feedback, delta, anmäl dig, tipsa, prenumerera, ladda ned eller andra tydliga actions som gör att du kan få mer information om din användare för att kunna bearbeta denna mer effektivt.