Design Sprint


 
patrick-perkins-350622.jpg
 
 

För att du som kund ska kunna konkretisera och validera idéer för ditt kommande webbprojekt är det en god idé att genomföra en Design Sprint. För att arbeta snabbt och effektivt utgår vi ifrån en metod med fem-stegs workshop som hjälper dig att komma från idé till färdig och testad prototyp på relativt kort tid. Vi fungerar som facilitator och hjälper till att driva processen framåt samt som designhjälp i den slutgiltiga prototypen. Arbetssättet ”att börja göra” är ett bevisat effektivt tillvägagångssätt för att snabbt prova idéer på målgruppen och du kommer att få underlag som är validerat och tillräckligt detaljrikt för att kunna tidsuppskatta internt eller från oss om så önskas alternativt som underlag till ledning/styrelse. Vi bidrar också med hemläxa inför övningen så att ni har tillräckligt mycket underlag för att kunna genomföra arbetet. Under de fem dagarna kommer vi knåda era idéer under olika övningar för att komma fram till en faktisk lösning med ett tydligt syfte.

Projektet delas in i en “inför”-fas samt fem(5) genomförande-faser som är uppdelade på lika många dagar.