Distribuerat arbetssätt

2011 var ett viktigt år för Noc. Det var det året vi insåg att hur mycket vi än tyckte om att arbeta tillsammans så ville vi nödvändigtvis inte bo i samma stad. Flera av oss längtade hem till våra familjer och en närhet till anhöriga och den natur som vi älskade. Vi ställdes då inför ett val - ska vi helt enkelt lägga ned eller ska vi fortsätta att arbeta tillsammans på distans? Vi insåg att vi helt enkelt satte kompetens före geografi och att det inte var så himla viktigt att sitta bredvid varandra fysiskt. Det var inte helt nytt, vi hade sedan start funnits i både Linköping och Stockholm, men att ha flera strategiskt viktiga personer utlokaliserade var helt nytt. Det visade sig vara vår framgångsfaktor i det distribuerade arbetssättet. Med strategiskt viktiga personer och dessutom ungefär halva arbetsstyrkan sittandes remote tvingades vi till att ha samtlig kommunikation och beslutsfattande digitalt. 

Initialt arbetade vi mycket med Yammer, men när Slack lanserades 2013 var vi snabba på att byta till det som kom att bli vår virtuella kaffemaskin. Där vi utbyter glädje, sorger, jobb och small talk. Där vi hänger helt enkelt. 

Ofta i våra uppdrag hamnar vi på ledningsnivå med strategiska frågor. Vi delar gärna med oss av tips på tjänster som vi använder och tittar ofta på vilka problem företaget kämpar med. Internkommunikation brukar poppa upp som ett viktigt förbättringsområde, något som vi själva har utvecklat väldigt väl under de 6 år som vi suttit remote. Utan fungerande internkommunikation har vi ingen verksamhet.

Men hur får man då en jämlik upplevelse av arbete och kommunikation inom ett företag? Jag hävdar bestämt att om man har alla beslutsfattare under ett och samma fysiska tak så kommer det oundvikligen att fattas kaffemaskinsbeslut som inte kommuniceras tydligt. Om man har avsikten att bygga en organisation remote behöver man också ha modet att flytta ut beslutsfattare och strategiskt viktiga funktioner och personer utanför huvudkontoret. Det för med sig två viktiga konsekvenser: 

  • ledningen får den verkliga förståelsen för hur det är att arbeta på distans och åtgärder kommer att behöva vidtas för att arbetet ska kunna flyta på effektivt
  • Företaget tvingas in i en digital struktur kring kommunikationen som är bra för alla - även de som sitter under samma tak. 

För att alla ska få samma upplevelse av att arbeta på distans har vi infört testveckor där även de som normalt sitter tillsammans med kollegor, sitter utanför kontoret. Det kan vara hela dagar eller veckor, men också på möten där alla under samma tak sitter i egna rum. Det är en enkel åtgärd för oss att göra, men en stor insikt i vad som bör förbättras. Sitter man dessutom i en liten stuga i skogen nära en eld och ett mtb singletrack-spår så blir också livet lite mer värt att leva och jobbet lite roligare att utföra däremellan.

(Bilden är från vårt co-workingställe Gomorron Östersund som vi huserar i i Jämtland... fotograf: Robert Henriksson)

hubben23.JPG
Maria Svensson Wiklander