DIGITALA MÖJLIGHETER MED WEBBASERADE TJÄNSTER

Webbtjänster ger stora möjligheter att bredda sitt erbjudande och hitta nya behov att uppfylla hos sina målgrupper.

Det är hög tid att börja utforska möjligheterna med digitala tjänster och produkter som inte bara komplement till de fysiska utan kanske till och med som huvuddelen av ditt erbjudande!

Den digitala revolutionen har på väldigt kort tid inneburit en stor förändring i hur vi uträttar våra ärenden, konsumerar och tar del av olika tjänster och produkter. Det har fört med sig att många företag och organisationer har utökat sitt erbjudande med digtala applikationer och tjänster som komplement till fysiska produkter. Det har även uppstått en helt ny marknad för företag med helt digitala affärsidéer, exempelvis Spotify, Salesforce, AirBnB mfl. De kallas ibland för Software as a service (SAAS) och är ofta ”molntjänster”, dvs man kommer åt tjänsten via en webbplats eller en app. Dessa tjänster tillför stort värde för användaren och är ofta centrerade kring att låta dem utföra olika typer av ärenden. Social interaktion, bankärenden, projekthantering, bokföring, träningsdagböcker, film, spel och underhållning, bokningar och köp är bara några exempel på vad dessa tjänster erbjuder. Tjänsterna är oftast prenumerationsbaserade där användarna betalar månadsvis.

Webbtjänster ger stora möjligheter att bredda sitt erbjudande och hitta nya behov att uppfylla hos sina målgrupper. En stor vinst med webbtjänster som komplement till fysiska produkter är att man binder kunden närmare sig och produkterna de använder. Man erbjuder ett mervärde som kan få kunden att välja just dina produkter över någon annans.

En utmaning kan vara att man går ifrån att vara ett producent av fysiska produkter till att även bli en mjukvaruleverantör. Det kan ofta innebära att organisatoriska förändringar behöver göras. För att tjänsten ska bli framgångsrik gäller det att inte se den som en eftertanke eller ett sidoprojekt utan göra den till en central del i hela affärsidéen och behandla den som likvärdig del av erbjudandet.

En annan spännande utveckling är möjligheten att använda webbapplikationer för olika typer av "samhällsnytta". Många offentliga myndigheter har legat i framkant vad gäller att tillgängliggöra information och tjänster via webben. Exemplevis kan man uträtta nästan alla sina ärenden via Skatteverkets och Försäkringskassans webbplatser. Lantmäteriets karttjänst är en av sveriges populäraste offentliga webbtjänster. 

Har du en idé på en ny webbtjänst, mobil applikation, portal eller webbaserat system? Vi har hjälpt många företag och organisationer att konkretisera sina idéer och ta dem hela vägen fram till en färdig produkt. Hör av dig så kan vi snacka mer om det!

Martin Nihlén