Att skapa en Designkultur

alan-king-380383.jpg

I det här blogginlägget pratar vi lite om vad en designkultur är och hur det kan lyfta både dina anställdas engagemang och resultatet av deras arbete till nya höjder!

VAD ÄR DESIGN?

Först behöver vi enas om en definition av ordet “design”. Design förknippas oftast med det visuella, men design ur ett större perspektiv är inte bara hur något ser ut. Det innefattar allt från vilket behov det tillfredsställer till hur det ser ut, fungerar och vilka känslor det framkallar.


Design är problemlösning.
Att designa är att utforska och skapa lösningar på ett problem. Det är något alla kan göra. I det ingår det visuella, men att ”designa” är att komma på lösningen och sen skapa den.

Design är empati.
En viktig aspekt av design är förmågan att sätta sig in i någon annans situation och förstå  känslorna den upplever. Det finns alltid en slutanvändare och att förstå dem och “tänka åt” dem för att lösa deras problem är att designa.

VAD ÄR EN DESIGNKULTUR?

Vad menas då med en designkultur? Det kan ses som en anda som går igen i hela företaget. En miljö där alla är har möjlighet att vara designers.
Man kan också se det som en inställning. Att varje person inte bara utför olika isolerade arbetsuppgifter utan att gruppen skapar något tillsammans. Där varje person i gruppen har förmågan att lyfta blicken från sin lilla del och se helheten och slutresultatet.

VARFÖR SKAPA EN DESIGNKULTUR?

Det finns ett antal fördelar med att skapa en designkultur inom sitt företag. Punkterna nedan kan i slutändan leda till glada, engagerade anställda och bättre produkter eller tjänster.

Innovation
En designkultur uppmuntrar till att inte alltid trampa längst samma stig. I en designkultur försöker man hitta nya vägar vilket kan leda till innovationer som annars inte skulle komma fram. Det som krävs är att alla har ett designorienterat tänk. Från ledning ner till utförare, alla behöver dra åt samma håll.

Personlig utveckling
Alla har förmågan att designa, att lösa problem och skapa saker. Om man bara utför något som någon annan har bestämt finns det risk att man kopplar bort hjärnan och går på autopilot. Det utvecklar inte personens färdigheter lika mycket som om man tillåts ta ett större grepp om ett problem. En designkultur skapar en ägande-känsla som gör människor investerade i sitt arbete.

En kreativ helhet
Bra idéer arbetas sällan fram i isolering, man behöver vara ett gäng som bollar saker. Om alla fostrar ett designorienterat tänk och samarbetar kring problemlösningen kommer gruppens lösningar bli mer kreativa.

Effektivisering i arbetet
När alla är skickliga problemlösare blir också arbetet mer effektivt. Man vågar lösa problem på egen hand om man ser sig själv som designer. Om alla är designers kommer heller inte lika mycket att hamna mellan stolarna. En person kan inte tänka på precis alla detaljer, men om alla tänker design och bästa lösningar så täcks luckorna upp. Överlag kommer man kunna skapa saker som håller hög kvalitet snabbare.

Glädje i arbetet
Att tillåtas vara kreativ är otroligt stimulerande. Ett kreativt flow dämpar stresshormoner och kan vara nästan euforiskt.
Att känna engagemang, delaktighet och möjlighet att påverka sitt arbete ger också långsiktiga effekter för att trivas bättre på jobbet. Vilket i sin tur föder ännu mer kreativitet och så fortsätter det i en spiral av positiva effekter!

HUR SKAPAR MAN EN DESIGNKULTUR?

Alla har förmågan att designa, att lösa problem och att skapa

Det här låter ju briljant tänker du, hur gör jag för att börja skapa en designkultur?

Gör det uttalat
Det behöver finnas ett stöd inom företaget att uppmuntra varje person att ta ansvar för design. Det behöver vara uttalat att alla förväntas och uppmanas att lösa problem. Det måste såklart finnas vissa ansvarsområden, men alla vinner på att engagera sig i helheten och slutresultatet.

Yrkesroll
Hur man ser på sin yrkesroll och vad den innebär kommer ha stor inverkan på ens inställning. Ditt jobb är inte att maila, skriva dokument eller sitta i möten. Jobbet är att bygga saker tillsammans. Färdiga produkter, som ska användas av någon. Det är viktigt att se sig som en designer vars jobb det är att skapa en bra produkt.

Processer
Arbetsprocesser bör inbjuda till inspiration, kreativitet och deltagande från alla i projektet. Det är viktigt att förstå och få insikt i förutsättningarna kring ett problem för att kunna lösa det. Att känna till syftet, målgrupperna, förutsättningarna gör att man automatiskt lyfter blicken från sitt isolerade ansvarsområde.

Kontorsmiljön
En inspirerande miljö är viktig! Fyll den med design. På väggarna, på skrivborden. Tidningar, tavlor, figurer, allt möjligt. En kal och kall miljö föder inga idéer.
Försök att blanda upp miljön så mycket det går. Det är bra om olika roller sitter tillsammans för att få mer dymanik och energi. Byt miljö, sitt och jobba på olika ställen under dagen om det går. Stå, sitt, gå runt. Ombyte triggar kreativitet och engagemang.Bonuseffekt: Det är bra för både hjärna och kropp att inte sitta klistrad vid ditt skrivbord 8h per dag.

Interaktion
Prata mycket, visa kollegorna vad man jobbar på. Bolla idéer spontant, inte bara vid speciellt inbokade möten. Att bara säga “Kolla på det här!” kan låsa upp en värld av nya idéer och kreativitet. Prata med de andra i projektet ansikte mot ansikte om det går, det är alltid det bästa för kreativiteten.

Så nu vet du både vad en designkultur är, varför det kan vara till nytta för dig och hur du ska göra för att skapa den. Vi hoppas du känner dig inspirerad och sugen på att testa det! Vill du veta mer om digital affärsutveckling, läs mer om det här eller kontakta oss på knappen nedan!
 

Martin Nihlén